Iar primele rezultate la Bacalaureat 2022, înaintea soluționării contestațiilor, vor fi afișate în 27 iunie, iar rezultatele finale, în 1 iulie.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie

DOSAR
POZE ¾ ( 2 BUCĂȚI)
COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE ȘI CARTE DE IDENTITATE
FOAIE MATRICOLĂ
CERERE-TIP – se completează la secretariatul unității școlare absolvite.
ADEVERINȚĂ RECUNOAȘTERE PROBE – pentru candidații din seriile anterioare.
CERERE către inspectorul școlar general – pentru candidații din alte județe

Elevii care au obținut în clasa a XI-a sau a XII-a premii individuale la concursuri/ olimpiade școlare internaționale și au fost recunoscute de către Ministerul…