Cei care nu au calitatea de asigurat, vor putea beneficia de servicii medicale decontate de stat prin intermediul medicilor de familie

Miercuri, 31 august, în şadinţa de guvern a fost aprobată o ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În acest sens, documentul creează cadrul legal pentru desemnarea Institutului Naţional de Sănătate Publică ca unitate sanitară clinică fără paturi, care asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a rețelei de sănătate publică, supraveghează starea de sănătate a populației, bolile transmisibile şi netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară, elaborează metodologii, instrumente şi indicatori de monitorizare şi evaluare a stării de sănătate, a serviciilor şi programelor de sănătate publică şi asigură un sistem informațional integrat pentru managementul sănătăţii publice.

Cel puţin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la medicii de familie

În contextul legal, se creează posibilitatea ca, în situațiile de risc biologic și epidemiologic, Ministerul Sănătății să poată dispune organizarea la nivelul unităților sanitare, a farmaciilor comunitare/oficinelor…

Citeste continuarea Aici

You might also like