Care este situaţia orașelor care cresc și cele care se contractă din România

Din datele INS, reiese că, în ultimii 17 ani, municipiul București a adăugat la teritoriul său, o suprafață mai mare decât suprafața Oradei.
Însă, există de asemenea orașe care s-au ”contractat”, uneori cu peste 1000 de hectare, iar altele care și-au mărit teritoriul de aproape 20 de ori.
La întrebarea, De ce ”cresc” sau ”scad” suprafețele orașelor, explicațiile sunt multe: de la presiunile făcute de dezvoltatori pentru includerea unor terenuri în perimetrul intravilan, la dezvoltarea industrială intensivă. În cazul orașelor care au înregistrat un recul, e vorba de dez-industrializare, de plecarea localnicilor la muncă în străinătate sau de îmbătrânirea populației.
Dintre orașele care și-au redus suprafața în ultimii 17 ani: localitatea Mizil e de departe pe primul loc, ”pierzând” peste 1400 de hectare.
În cadrul unui raport propiu al primăriei, la Mizil situația e foarte precară. În conformitatea Atlasul, toate zonele urbane marginalizate din România, ce prezintă distribuția zonelor dezavantajate și a comunităților marginalizate, oraşul Mizil are 3 zone marginalizate: una de tip mahala și alte două zone…

Citeste continuarea Aici

You might also like