Furnizorul de energie electrică vor tarifa consumul şi va emite facturile în funcţie de convenţia de consum încheiată între client şi furnizor

În schimbarea de la nivelul legislaţiei din România, încă de la 1 ianuarie, prevede că furnizorii de energie electrică vor tarifa consumul şi vor emite facturile în funcţie de convenţia de consum încheiată între client şi furnizor.

Ce trebuie să ştie toţi consumatorii din România despre convenţia de consum?

Astfel, un client va fi facturat în funcţie de consumul pe care l-a estimat în momentul în care a semnat contractul. Dacă nu există o astfel de estimare, furnizorul va face o estimare în funcţie de istoricul de consum, trecut în conversia de consum.

Actul se referă la datele de consum pentru fiecare lună calendaristică.

În cazul în care clienţii sunt de acord că acelea sunt consumurile lor reale, ei au opţiunea să nu facă nimic. Un client poate modifica respectiva convenţie de consum şi apoi să anunţe furnizorul modificările făcute, pentru a fi în continuare facturat în baza noului consum.

Există evident şi opţiunea în care un client nu ţine cont de convenţia de consum şi îşi citeşte singur, lunar, contorul. Indexul autocitit trebuie trimis furnizorului în intervalul de timp specificat pe factură, iar apoi…

Citeste continuarea Aici

You might also like